20.01.2003

Kansaneläkelaitos - Päätös - Sairaanhoitotodistus - Sosiaaliturva

Kansaneläkelaitoksen velvollisuus antaa päätös

Kantelija oli asunut ja työskennellyt aikaisemmin Suomessa. Hän oli muuttanut Espanjaan 1.10.1998 lukien. Hän oli pyytänyt Kansaneläkelaitokselta sairaanhoitotodistusta E121 sosiaaliturvansa järjestämiseksi Espanjassa asumista varten.

Kansaneläkelaitoksen kansainvälisten asiain ryhmän 8.1.1999 antamalla päätöksellä hakemus lomakkeen E121 antamisesta oli hylätty. Tätä päätöstä ei pidetty valituskelpoisena ratkaisuna vaan täytäntöönpanoon liittyvänä toimena.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota perustuslaissa taattuun oikeuteen saada oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva valituskelpoinen ratkaisu. Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että Espanjaan muuttaneen kantelijan olisi tullut saada Kansaneläkelaitokselta vakuuttamista koskeva kirjallinen ratkaisu. Apulaisoikeuskansleri antoi päätöksensä Kansaneläkelaitokselle tiedoksi ja pyysi Kansaneläkelaitosta ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään.

Kansaneläkelaitokselta 26.5.2003 saapuneen tiedon mukaan asiassa on apulaisoikeuskanslerin päätöksen johdosta ryhdytty toimenpiteisiin siten, että Kansaneläkelaitos on kantelijaa kuultuaan 14.4.2003 antanut kantelijalle päätöksen Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi Kansaneläkelaitos on lähettänyt kantelijalle ja hänen puolisolleen lomakkeet E121, jotka tulevat voimaan kantelijan lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen.

Suomen perustuslain 21 §
Hallintomenettelylain 23 ja 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.