09.01.2003

Luonnonpuisto - Järjestyssääntö - Esitys

Luonnonpuiston järjestyssäännön voimassaolosta ja tarkistamisesta

1.1.1997 voimaan tulleen uuden luonnonsuojelulain (1096/1996) 76 § kumosi vanhan luonnonsuojelulain (71/1923). Tämän siirtymäsäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa perustettujen luonnonsuojelualueiden perustamissäädökset ja niiden nojalla annetut rauhoitussäännökset ja -määräykset jäivät kuitenkin voimaan.

Ottaen huomioon, että Metsähallitus oli 14.6.1985 antanut Koivusuon luonnonpuiston järjestyssäännön kumotun vanhan luonnonsuojelulain 3 §:n nojalla eikä luonnonpuiston perustamissäädöksen eli lain 674/1981 nojalla, heräsi epäilys oliko järjestyssääntö enää voimassa. Lisäksi järjestyssääntö sisälsi määräyksen siitä, että luonnonpuiston yleiset liikkumisrajoitukset eivät koskeneet Ilomantsin kunnan vakinaisia asukkaita heidän liikkuessa luonnonpuistossa marjastaakseen tai sienestääkseen. Järjestyssäännön määräys liittyi asetukseen eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista 932/1981, jonka 6 §:n mukaan (sellaisena kuin muutettu asetuksella 12/1995) Koivusuon luonnonpuistossa marjojen ja sienien poimiminen on sallittu paikallisille asukkaille. Asetuksen säännös taas näytti perustuvan lähinnä kumotun vanhan luonnonsuojelulain 4 §:ään, jonka mukaan asetuksella voitiin säätää sellaisia poikkeuksia samaisen luonnonsuojelulain 2 §:n mukaisista kielloista, jotka yleisellä suojelualueella tai sen läheisyydessä asuvan väestön tai paimentolappalaisten edun kannalta tai muutoin voitiin havaita tarpeellisiksi.

Edellä selostetut näkökohdat on saatettu uuden luonnonsuojelulain 20 §:n 2 momenttiin viitaten Metsähallituksen tietoon ja esitetty, että se erikseen selvittää asiaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.