10.01.2003

Tuomioistuinmenettely - Huolellisuus asian käsittelyssä

Notaarin epäilty virkarikos

Tuomioistuinharjoittelua käräjäoikeudessa suorittanut notaari oli toiminut puheenjohtajana kätkemisrikosta koskevassa asiassa pidetyssä istunnossa joka oli jouduttu peruuttamaan. Notaari oli määrännyt vastaajan saapumaan uuteen istuntoon sakon uhalla. Käräjäoikeuden kansliassa oli kuitenkin laadittu virheellisesti noutokuulutus vastaajasta, jonka notaari erehdyksessä allekirjoitti. Poliisit hakivat kaksi päivää ennen suunniteltua istuntoa vastaajan noutomääräyksen perusteella kotoaan ja veivät hänet poliisivankilaan. Vastaaja pääsi sieltä seuraavana päivänä pois hänen avustajan otettua yhteyttä notaariin. Vapaudenmenetys kesti noin 20 tuntia.

Poliisin toimittamassa esitutkinnassa notaarin epäiltiin syyllistyneen tuottamukselliseen vapaudenriistoon ja tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi syyteharkinnassaan, että vastaajalle vapaudenmenetyksestä aiheutunut haitta tai vahinko oli - erityisesti lyhyehkö vapaudenmenetysaika huomioon ottaen - kyseisten säännösten tarkoittamassa mielessä ollut vähäinen, eivätkä epäiltyjen rikosten tunnusmerkistöt siten täyttyneet.

Menettelyn virkamiesoikeudellisen arvion osalta apulaisoikeuskansleri viittasi valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin säännökseen, jonka mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti. Tämän on oikeuskirjallisuudessa katsottu tarkoittavan lähinnä normaalia, tavanmukaista huolellisuutta ja sitä, että virkaa hoitaessaan virkamiehen on käyttäytymisessään ja toimintatavoissaan otettava huomioon, mitä viran laadusta ilmeisesti johtuu.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että notaari oli perusteettoman noutomääräyksen allekirjoittaessaan menetellyt vastoin kyseistä säännöstä. Huolellisuusvelvollisuuden merkitystä asiassa oli ollut omiaan korostamaan se, että annettavan noutomääräyksen toimeenpanolla puututaan voimakkaasti perusoikeutena turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen.

Apulaisoikeuskansleri antoi notaarille huomautuksen virkamieslain 14 §:n 1 momentin vastaisesta menettelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.