02.01.2003

Tasa-arvolaki - Hallinto-oikeus - Virkaan nimittäminen

Hallinto-oikeuden menettely virkaan nimittämistä koskevassa asiassa

Kolme naispuolista kantelijaa olivat kantelukirjoituksessaan katsoneet, että he olivat hallinto-oikeussihteerin virkaan ansioituneimpia kuin virkaan valittu miespuolinen hakija. Kantelijat olivat toimittaneet oikeuskanslerinvirastoon tasa-arvovaltuutetun lausunnon, jossa oli suoritettu ansiovertailu ottaen huomioon hallinto-oikeussihteerin työtehtävät ja työnantajan valintaperusteet. Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että työnantajalla oli oikeus syyllistymättä tasa-arvolain vastaiseen syrjintään arvioida ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka työnantaja katsoi parhaiten edistävän viran menestyksellistä hoitamista (KKO 1996:141). Henkilöiden ansioituneisuutta tuli tarkastella erityisesti suhteessa työnantajan etukäteen ilmoittamiin painotuksiin. Tasa-arvovaltuutettu oli lausunnossaan päätynyt pitämään kaikkia kolmea naispuolista kantelijaa työkokemukseltaan sekä yhtä kantelijoista myös koulutukseltaan miespuolista hakijaa ansioituneempana.

Oikeuskansleri katsoi päätöksessään, että asiassa ei ollut tullut esiin, että hallinto-oikeudella sen täyttäessä hallinto-oikeussihteerin virkoja olisi ollut työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy syrjäyttää kantelijat, jotka olivat olleet ansioituneempia kun virkaan valituksi tullut miespuolinen hakija. Oikeuskansleri totesi, että kantelun tutkiminen ei antanut perusteita päätyä toisenlaiseen lopputulokseen kuin tasa-arvovaltuutettu, jonka ratkaisussa oli myös osoitettu mahdollisen hyvitysoikeudenkäynnin edellytykset. Tämän vuoksi oikeuskansleri tyytyi omalta puoleltaan kiinnittämään hallinto-oikeuden huomiota tasa-arvolain säännösten huolelliseen soveltamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.