24.05.2002

Velkajärjestely - Kirjeisiin ja tiedusteluihin vastaaminen - Oikeusavustaja

Yleisen oikeusavustajan ja velkaneuvojan menettely

Kantelija oli ollut omavelkaisena takaajana yritysluotossa. Luoton kahdelle muulle takaajalle oli myönnetty velkajärjestely, mutta kantelija ei ollut saanut velkajärjestelystä tietoa, koska häntä ei ollut kanssatakaajana merkitty velkaneuvojan laatimaan velkajärjestelyhakemukseen. Velkajärjestelyhakemuksiin oli teknisluontoisesta syystä merkitty laatijaksi yleinen oikeusavustaja. Saatuaan velkajärjestelyistä myöhemmin tiedon kantelija oli tiedustellut asiaa kirjeitse yleiseltä oikeusavustajalta. Kirjeeseen ei ollut vastattu. Kantelijan toisen samaa asiaa koskevan tiedustelun johdosta lähes kahden vuoden kuluttua hänet oli osoitettu kääntymään velkaneuvojan puoleen.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että velkajärjestelyhakemukset olivat olleet puutteellisesti täytetyt siten, että niistä puuttui maininta kantelijan osallisuudesta kyseiseen velkaan. Yksityishenkilön velkajärjestelylain säännösten ja eduskunnan lakivaliokunnan kannanoton mukaisesti kantelija velkajärjestelyn hakijoiden kanssavelallisena olisi tullut merkitä näiden velkajärjestelyhakemuksiin.

Päätöksen mukaan kantelijan ensimmäinen yleiselle oikeusavustajalle osoittama tiedustelu oli ollut asiallinen ja kuulunut kyseisten velkajärjestelyhakemusten laatijaksi merkityn yleisen oikeusavustajan vastattavaksi. Hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen mukaisesti oikeusavustajan olisi tullut vastata kantelijan tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.

Päätöksessä kiinnitettiin velkaneuvojan huomiota riittävään huolellisuuteen velkajärjestelyhakemusten laatimisessa sekä yleisen oikeusavustajan huomiota kirjeisiin ja tiedusteluihin vastaamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.