13.02.2002

Saamelaistoimikunnan mietintö - Lausunto

Lausunto saamelaisten oikeuksien selvityksistä

Oikeusministeriö oli asettamalla saamelaistoimikunnan ja hankkimalla hallintoneuvos Pekka Vihervuorelta selvityksen ja oikeustieteen tohtori Juhani Wirilanderilta oikeudellisen asiantuntija-arvion saanut tietoja ja ehdotuksia, jotka kohdistuvat keskeisiin saamelaisten kotiseutualueella oleviin oikeuksiin ja niiden käyttöön nyt ja käytön järjestämiseen vastaisuudessa, samoin kuin maanomistusolojen kehitykseen ja sitä koskevien käytettävissä olevien oikeudellisten selvitysten arviointiin.

Oikeuskansleri on oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa saamelaistoimikunnan mietinnöstä edellä selostettujen havaintojen ohella ensinnäkin todennut, että sellaista selvitystä, jossa olisi luotettavasti ja puolueettomasti ratkaistu kysymys saamelaisten omistusoikeudesta maihin ja vesiin, ei ollut tullut esille. Toimikunnan esityksiä Kansainvälisen työjärjestön alkuperäis- ja heimokansoja koskevan sopimuksen nro 169 ratifiointiedellytysten osalta oikeuskansleri piti sinänsä huomionarvoisina ja hyvinä, vaikka tarkastelua saattaa olla mahdollista vielä syventää koskien erityisesti omistusoikeuskäsitteen sisällön muuttumista eri aikakausina sekä käsitteen vaihtelua erilaisissa elinkeino- ja asutusyhteyksissä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.