31.05.2002

Kunnallishallinto - Kalastusprojekti - Esteellisyys - Kilpailuttaminen

Kalastusprojektin toteuttaminen

Kaupungissa toteutetun kalastusprojektin toteuttamisesta vastasi kaupungin omistama, kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, jonka hallitukseen kuului myös kaupunginhallituksen jäseniä. Asiaa koskevassa kantelussa oli kiinnitetty huomiota siihen, että yhtiön hallituksessa kaupunkia edustavat jäsenet olivat olleet esteellisiä ottamaan kaupunginhallituksessa osaa projektiin liittyvien asioiden käsittelyyn. Projektin toteuttamiseen liittyi päätösten ohella erilaisia käytännön toimenpiteitä kuten suunnittelua, kunnostus-, rakennus- ja istutustöitä sekä laitehankintoja, joiden osalta olisi tullut järjestää tarjouskilpailuja, esimerkiksi suunnitteluun liittyvä konsulttityö olisi tullut kilpailuttaa.

Apulaisoikeuskansleri on hankittuaan asian tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen päätöksessään lausunut, että projektia oli sen alkuvaiheissaan ryhdytty toteuttamaan kiinnittämättä riittävää huomiota hankkeen edellyttämiin toimenpiteisiin ja päätöksiin liittyviin laillisuuskysymyksiin. Tämä oli osaltaan johtanut siihen, että esteellisyys- ja hankintasäännösten soveltamisen osalta oli havaittavissa eräissä projektin toteuttamiseen liittyvissä vaiheissa seikkoja, jotka antoivat aihetta perusteltuihin epäilyksiin menettelyn lain- tai asianmukaisuudesta. Hankkeen edistyessä oli esteellisyys- ja hankinta-asioihin kiinnitetty paremmin huomiota. Esteellisyyttä ei ollut enää havaittavissa ja urakat oli kilpailutettu. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt kaupunginhallituksen huomiota puheena olevan kaltaisten hankkeiden toteuttamisen suunnittelussa ja toimeenpanossa huomioon otettaviin esteellisyyttä ja kilpailuttamista koskeviin säännöksiin ja näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.