05.11.2002

Direktiivi - Täytäntöönpano - Valvontamenettely - Luonnonsuojelulaki

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Ympäristöministeriö on pyytänyt oikeuskanslerinviraston kannanottoa valtioneuvoston käsittelyssä olevasta hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain 49 §:n muuttamisesta. Esitys on aiheutunut Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämästä valvontamenettelystä, jossa komissio on edellyttänyt pykälää muutettavaksi siten, että kansallinen laki vastaisi yhteisölainsäädäntöä.

Oikeuskansleri on todennut lausunnossaan, että asiakirjoista ei ole käynyt ilmi, miten komissio on suhtautunut Suomen hallituksen komissiolle antamaan vastaukseen ja onko komissio vielä valmis odottamaan Suomen toimenpiteitä vai aikooko se ryhtyä Euroopan Yhteisön perustamissopimuksen 226 artiklan mukaiseen menettelyyn, joka voi johtaa kanteen nostamiseen Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimessa. Harkintavalta sekä esiprosessuaalisen että kanteen nostamisen osalta on komissiolla. Materiaalisesti asian ratkaisee viime kädessä Euroopan Yhteisöjen tuomioistuin, jos asia sen käsiteltäväksi saatetaan.

Oikeuskansleri on lisäksi todennut, että ympäristöministeriö asiassa toimivaltaisena ministeriönä pystyy ennakoimaan parhaiten komission suhtautumisen ja tekemään asian vaatiman kokonaisarvioinnin, niin ajallisesti kuin esityksen tulkinnallisuudesta suhteessa direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Luonnonsuojelulain käsittelemättä jättäminen sisältää riskin komission Euroopan Yhteisön perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen menettelyn käynnistämisestä jäsenvelvoitteiden laiminlyönnin johdosta, joka saattaa viime kädessä johtaa perustamissopimuksen 228 artiklan mukaiseen jäsenvaltioon kohdistuvaan sanktioon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.