18.12.2002

Hallintomenettely - Rakennuslupa - Poikkeuslupa - Ympäristölupa - Kuulemisvirhe - Menettelyvirhe

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen menettely myönnettäessä ympäristölupaa huoltoaseman laajennukselle

Huoltoaseman kiinteistön itäreunalle oli 1980-luvun alussa annetuissa poikkeusluvassa ja rakennusluvassa määrätty kantelijan tilan suojaamiseksi suojapuustovyöhyke. Rakennustarkastajan vuonna 1997 antaman rakennusluvan perusteella tälle suojapuustovyöhykkeelle on vuoden 2000 syksyllä rakennettu 11 raskaan liikenteen ajoneuvon paikoitusalue, jota ilmeisesti on ryhdytty käyttämään heti sen valmistuttua alkuvuodesta 2001. Rakennusluvan myöntämistä oli edeltänyt ympäristölupapäätös, jossa oli myönnetty naapuruusoikeudellinen sijoitusratkaisu huoltoaseman laajennukselle. Kantelijan mukaan häntä ei ollut kuultu kumpaakaan päätöstä tehtäessä ja päätökset olivat viranomaisten käsityksen mukaan lainvoimaisia vielä syksyyn 2001 saakka, jolloin epäily ympäristöluvan lainvoimaisuudesta heräsi ja kantelijalle annettiin valitusosoitus.

Kanteluasian vireillä ollessa hallinto-oikeus kumosi ympäristölupapäätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuulemisvirheen vuoksi. Asia oli otettu tutkittavaksi runsaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä, koska päätöstä ei ollut aikanaan annettu tiedoksi lain edellyttämällä tavalla eikä päätös näin ollen ollut lainvoimainen. Koska kantelua tutkittaessa lisäksi ilmeni, että ympäristölupapäätöksen sisällöstä oli epäselvyyttä ja erilaisia tulkintoja eri viranomaisten kesken ja että ne johtuivat ympäristölupapäätöksen ja -hakemuksen epäselvyydestä ja tulkinnanvaraisuudesta, kiinnitti apulaisoikeuskansleri ympäristönsuojeluviranomaisten huomiota hallintomenettelyssä tapahtuneisiin virheisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.