29.11.2002

Nimikirja-asetus - Kirkkolaki - Tuomiokapituli

Nimikirja-asetuksen noudattamisesta kirkossa

Tuomiokapitulin antamaan nimikirjanotteeseen sisältyviä rangaistusmerkintöjä koskevan kantelun tutkinnan yhteydessä tuomiokapituli antoi selvityksen, johon sisältyi lausuma "nimikirja-asetusta ei kirkossa sovelleta".

Kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on viitannut kirkkolain 6 luvun 1 §:n 5 momentin säännökseen. Sen mukaan kirkon, tuomiokapitulien, seurakuntien ja seurakuntayhtymien viranhaltijoista ja työntekijöistä sekä myös papeista, jotka eivät ole papinvirassa, pidetään nimikirjaa. Siihen merkittävien tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa on noudatettava, mitä nimikirjalaissa (1010/89) on säädetty.

Apulaisoikeuskansleri on vastaisen varalle saattanut tuomiokapitulin tietoon, että kirkkolain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan velvoite nimikirjalain noudattamisesta koskee ilman nimenomaista mainintaakin velvoitetta noudattaa myös nimikirjalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen säännöksiä.
KirkkoL 6 luku 1 § 5 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.