29.11.2002

Aiheeton paloilmoitus - Vahingonkorvaus - Kunnan vahvistamat maksut

Aiheettomasta paloilmoituksesta johtuvasta korvausvelvollisuudesta

Kaupungin tekninen lautakunta oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan ilkivaltaisesta palokunnan hälyttämisestä perittävä maksu oli 4000 markkaa kerralta ja paloilmoittimen antamasta tarpeettomasta tai turhasta paloilmoituksesta 2000 markkaa kerralta.

Apulaisoikeuskansleri on todennut, että sanotut maksut ovat olleet etukäteen tehtyjä määritelmiä siitä, kuinka suuri vahingonkorvaus tämän kaltaisissa tapauksissa tullaan vaatimaan. Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta 1999:121 ilmenee, tällaisilla etukäteen vahvistetuilla "taksoilla" ei vahingonkorvausoikeudenkäynnissä kuitenkaan ole mitään sitovaa vaikutusta. Sekä korvausvastuun syntyminen että aiheutuneiden kustannusten todellinen määrä on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen.

Kaupungin menettelyssä sinänsä ei ollut ilmennyt sellaista, mihin oikeuskanslerilla olisi perusteita puuttua. Apulaisoikeuskansleri on kuitenkin korostanut, että kaupungin ei tule antaa ulkopuolisille esimerkiksi maksuluetteloilla tai muuten sellaista kuvaa, että se voisi yksipuolisesti määrätä jonkin tietyn summan ilkivaltaiseksi arvioimastaan hälytyksestä. (Yksipuolisesti ei tietysti voida määrätä maksuja myöskään sopimussuhteessa.) "Maksu"-sanan käytöllä esim. saattaa korvausvaatimuksen kohteelle ja muillekin syntyä sellainen virheellinen käsitys, että kaupunki on ollut oikeutettu päättämään korvausvelvollisuudesta ja korvauksen suuruudesta.

Koska asialla on kysymyksessä olevaa kantelua yleisempääkin merkitystä apulaisoikeuskansleri on lähettänyt kanteluun antamansa vastauksen sisäasiainministeriölle tiedoksi. Hän on pyytänyt sisäasiainministeriötä ilmoittamaan 1.8.2003 mennessä, onko sen tiedossa, että joissakin kunnissa olisi käytössä lakiin perustumattomia taksoja (tai vastaavia) ilkivaltaisiksi arvioiduista palohälytyksistä. Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt ministeriötä myös ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.