02.05.2002

Työnjohdollinen toimenpide - Hallintomenettely - Kuuleminen

Esimiehen antama kirjallinen huomautus

Ulkoasiainministeriön yksikön päällikkö oli antanut määräaikaisessa työsuhteessa olleelle työntekijälle kirjallisen huomautuksen, joka oli sisältänyt viittauksen aikaisemmin käytyihin kehitys- ja tavoitekeskusteluihin sekä työntekijän työskentelystä saatuun kielteiseen palautteeseen. Lisäksi kirjallinen huomautus oli sisältänyt viittauksen mahdollisesta määräaikaisen virkasuhteen uusimatta jättämisestä.

Oikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että huomautuksen antaminen on hallinnollisen esimiehen yleiseen työnjohto- ja työnvalvontavaltaan kuuluva toimenpide, josta ei ole laissa menettelysäännöksiä. Muodollisten menettelysäännösten edellyttäminen ei esimiehen työnvalvontavaltaan myöskään sovellu. Ottaen huomioon virka ja siihen liittyvät tehtävät on tapauskohtaisesti syytä harkita menettelytavat ja työntekijän tilanne hyvän hallinnon näkökulmasta. Kirjeestä olisi tullut selvemmin ilmetä, että kysymys on ollut esimiehen työnjohdollisesta toimenpiteestä eikä lain säätämästä kurinpidollisesta seuraamuksesta. Ottaen huomioon se, että määräaikaista työsuhdetta ei ole sittemmin jatkettu, hyvän hallinnon näkökulmasta arvioituna työntekijän kuuleminen olisi ollut perusteltua.

Oikeuskansleri on katsonut, että asia ei ole antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että asiassa on kiinnitetty huomiota hyvän hallinnon kannalta esitettyyn näkökohtaan kuulemisesta sekä siihen, että kirjeestä olisi tullut selvemmin ilmetä, että kysymys on esimiehen työnjohdollisesta huomautuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.