20.05.2002

Sosiaalilautakunta - Viivästyminen - Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea koskevan hakemuksen käsittelyaika

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin omaishoidon tukihakemuksen käsittelyn viivästymistä. Tukihakemus oli jätetty 31.1.2001 sosiaali- ja terveystoimelle. Päätös hakemukseen oli tehty 24.9.2001. Asian käsittely oli kestänyt miltei kahdeksan kuukautta.

Hakemuksen käsittely ei ollut riittävän joutuisaa. Harkinnassaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon sen, että hakemuksen käsittelyn viivästyminen oli johtunut keskeisesti ehdotetun omaishoitajan terveydentilan selvittämisessä ilmenneistä vaikeuksista. Muita syitä olivat olleet sosiaalityöntekijän jääminen vuosilomalle ja sen jälkeen sosiaalityöntekijän vaihtuminen. Lisäksi sosiaaliviranomaisten välisessä tiedonkulussa sekä viranomaisia koskevissa yhteystiedoissa oli ilmennyt puutteita. Sosiaali- ja terveystoimi oli kuitenkin ilmoittanut ryhtyvänsä tehostamaan hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa sekä parantamaan myös yhteydenpidon edellytyksiä. Sosiaali- ja terveystoimen huomiota kiinnitettiin perustuslain 21 §:n säännökseen sen uudistaessa omaishoidon tukea koskevaa päätöksentekoprosessia.

Suomen perustuslaki 21 §
Sosiaalihuoltolaki 27 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.