31.05.2002

Lupahakemuksen valvonta - Puiden kaataminen - Asemakaava-alue

Kuusiaidan kaataminen asemakaava-alueella

Vuonna 1997 voimassa olevassa rakennuslaissa säädettiin, että asemakaava-alueella ei saanut suorittaa puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman kunnanhallituksen lupaa. Kunnanhallituksen päätösvaltaa voitiin johtosäännöllä siirtää lautakunnalle tai viranhaltijalle.

Asemakaava-alueella ilman kaupungin lupaa tapahtuneen kuusiaidan kaatamisen johdosta tehtyyn kanteluun antamassaan selvityksessä kaupunginhallitus oli viitannut asemakaavan toteuttamiseksi myönnetyn rakennusluvan mukaisten töiden suorittamiseen. Mainittua lainkohtaa ei ollut rakennuslaissa (370/1958), joka oli voimassa tapahtumahetkellä vuonna 1997.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että tuolloin voimassa ollut rakennuslaki edellytti asemakaava-alueella puiden kaatamiselle kaupungin luvan. Kaupunginhallituksen huomiota on kiinnitetty rakennuslainsäädännön huolelliseen noudattamiseen.

RakennusL (556/1981) 124a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.