23.05.2002

Liiketoiminta - Lupa-asia - Erämaa-alue - Metsähallitus - Hoito - ja käyttösuunnitelma - Ympäristöministeriö

Metsähallitus lupaviranomaisena ja liiketoiminnan harjoittajana erämaa-alueella

Oikeuskanslerin ratkaistavana oli kantelu, joka koski Metsähallituksen lupakäytäntöä sen hallinnassa olevalla erämaalain mukaisella erämaa-alueella. Kysymyksessä oli kilpailutilanne, jossa Metsähallituksen oma liiketoimintaa harjoittava yksikkö Villi Pohjola harjoitti myös luontomatkailua.

Ratkaisussaan oikeuskansleri päätyi siihen, ettei selvitysasiakirjoista ilmennyt selvää näyttöä siitä, että Metsähallitus olisi lupa- ja muilla toimenpiteillä suosinut Villiä Pohjolaa, joskin sellaisen vaikutelman sai, että Villillä Pohjolalla oli parhaimmat mahdollisuudet esimerkiksi kämppäverkoston hyödyntämiseen. Tämä johtui ilmeisesti kelkkailureittien valinnoista. Ratkaisussa on todettu, että asiaa voidaan tarkastella myös kilpailunrajoituslainsäädännön kautta, jolloin toimivaltainen viranomainen on Kilpailuvirasto. Ratkaisussa on myös todettu tilanteen väliaikaisuus, koska Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on ympäristöministeriön vahvistettavana. Ottaen huomioon, että erämaa-aluelaki on tullut voimaan 1.2.1991 ja että laki- ja talousvaliokunta oli mietinnössään 22/1990 vp edellyttänyt suunnitelman mahdollisimman huolellista ja kiireellistä laatimista, oikeuskansleri on samalla esittänyt, että ympäristöministeriö mahdollisuuksiensa mukaan kiirehtisi asian käsittelyä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.