06.05.2002

Passintarkastus - Virkamiehen käyttäytyminen - Selvityspyyntöön vastaaminen

Rajavartiolaitoksen passintarkastajaa huomautettiin epäasiallisesta käytöksestä passintarkastuksessa

Kantelun mukaan passintarkastaja oli Virosta Helsinkiin saapuneen aluksen matkustajien passintarkastuksessa käyttäytynyt kovaäänisesti ja töykeästi tarkastaessaan Ranskassa asuvan perheen passeja. Perheen isä oli Ranskassa pysyvästi asuva Yhdysvaltain kansalainen. Passintarkastaja oli sanonut miehelle tämän olevan väärässä jonossa tämän valittua EU-kansalaisille tarkoitetun linjan. Mies sekä hänen Ranskan passilla matkustanut vaimonsa olivat esittäneet passintarkastajalle perusteluita ja selvitystä siitä, miksi he olivat valinneet kyseisen passintarkastuslinjan. Passintarkastaja oli tilanteessa käyttäytynyt aggressiivisesti eikä ollut vastannut perheen esittämiin näkökohtiin.

Kantelun johdosta oli pyydetty selvitystä rajavartiolaitoksen esikunnalta. Esikunnan selvityksen liitteenä olivat Suomenlahden merivartioston esikunnan ja Helsingin rajatarkastusosaston lausunnot sekä asianomaisen passintarkastajan selvitys.

Oikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että passintarkastaja oli alkanut käyttäytyä kovaäänisesti ja töykeästi sen sijaan, että olisi vastannut tai ottanut kantaa perheen esittämiin seikkoihin. Perheellä oli ollut selvitysten perusteella myös perusteltu syy kokea passintarkastajan käyttäytyminen aggressiiviseksi. Passintarkastaja oli itse mieltänyt tekevänsä työtään passintarkastuksessa vallitsevassa kiireessä ja hälinässä. Tämä ei kuitenkaan poistanut hänen menettelynsä moitittavuutta, koska kahden passintarkastuslinjan olemassaolo jo sinänsä edellyttää, että tarkastaja pystyy ottamaan kantaa matkustajien asiallisiin perusteluihin siitä, miksi he ovat valinneet tietyn tarkastusjonon. Oikeuskanslerin johtopäätöksenä oli, että passintarkastaja ei ollut käyttäytynyt asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla esiintyessään kovaäänisesti ja töykeästi tarkastaessaan perheen passeja. Myös rajavartiolaitoksesta annettu laki korostaa sitä, että rajavartiolaitoksen tehtäviä suoritettaessa tulee toimia asiallisesti ja sovinnollisuutta edistäen. Valtion virkamieslain ja rajavartiolaitoksesta annetun lain säännökset edellyttävät, että passintarkastajan tulee suhtautua asiakkaisiinsa asiallisesti ja rauhallisesti hankalissakin tilanteissa. Päätöksen mukaan tässä asiassa kertynyt selvitys osoitti, että tilanteen oli tehnyt hankalaksi ensi sijassa passintarkastajan oma menettely.

Edelleen oikeuskanslerin päätöksessä kiinnitettiin huomiota siihen, että passintarkastajan selvityksen otsikointi "Selvitys Vatasen ja Södermanin kyselyyn" oli outo ja että olisi ollut asianmukaista, että viranomaiset olisivat omissa lausunnoissaan selvittäneet, mistä otsikointi johtui. Lisäksi selvityksissä ja lausunnoissa ei ollut lainkaan vastattu kantelukirjoituksessa esitettyihin näkökohtiin muun muassa perheen isän pysyvän asuinpaikan merkityksestä EU-kansalaisille osoitetun passintarkastuksen valinnalle. Sen sijaan niissä oli toistettu passintarkastajan selvityksessään esittämiä tapahtumatietoja, joiden lähemmästä tarkistamisesta ei kuitenkaan ollut esitetty selvitystä. Oikeuskansleri piti päätöksessä merivartioston ja rajavartiolaitoksen esikunnan suhtautumista selvityksen hankkimiseen ja antamiseen huolimattomana ja viranomaistoiminnan arvoa vastaamattomana.

Oikeuskanslerin päätöksessä huomautettiin passintarkastajaa epäasiallisesta käytöksestä perheen passintarkastuksessa. Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle rajavartiolaitoksen esikunnan sekä Suomenlahden merivartioston esikunnan ja Helsingin rajatarkastusosaston huomiota siihen, että kanteluihin pyydetyt selvitykset on suoritettava niin, että kanteluissa esitettyihin väitteisiin vastataan tai esitetään selvitys, miksi vastausta ei voida antaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.