13.02.2002

Oikeuskanslerinvirasto - Esteellisyys - Esittelijä

Esittelijän esteellisyys

Tuomioistuimen menettelyä koskevassa kanteluasiassa oli esitetty, että asian esittelijäksi oikeuskanslerinvirastossa määrätty henkilö olisi esteellinen valmistelemaan ja esittelemään kantelua sen vuoksi, että kantelija ei ilmoituksensa mukaan luottanut esittelijän puolueettomuuteen. Samalla kantelija oli viitannut eräisiin aikaisempiin kanteluasioihin, joissa sama henkilö oli toiminut esittelijänä.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri on esittelijän esteellisyyttä koskevien väitteiden osalta todennut, että oikeusjärjestyksessämme omaksuttujen periaatteiden mukaan virkamies ei saa käsitellä asiaa, johon nähden hän on esteellinen. Erityisiä säännöksiä asiasta nimenomaan oikeuskanslerinviraston esittelijöiden osalta ei ole. Perusperiaatteena on, että kukin esittelijä, niin kuin muutkin virkamiehet, ensisijaisesti itse arvioi oman esteellisyytensä.

Oikeuskansleri ratkaisee oikeuskanslerinviraston esittelijöiden esteellisyyden. Sanotussa asiassa oikeuskansleri on katsonut, ettei asianomainen esittelijä ole kantelijan julkituomalla perusteella ollut esteellinen kanteluasiaa valmistelemaan ja esittelemään. Pelkästään se seikka, että henkilö aikaisemmin on toiminut esittelijänä joissakin sellaisissa kanteluratkaisuissa, ei ole senkaltainen hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu erityinen syy, joka saattaisi vaarantaa luottamuksen esittelijän puolueettomuuteen muussa kanteluasiassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.