07.02.2002

Kansanedustaja - Lahjoma - Toimivalta

Kansanedustajien menettelyn tutkiminen

Kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, olivatko kansanedustajat kytköksissä ydinvoimateollisuuden kanssa. Olisi selvitettävä, olivatko he ottaneet ydinvoimateollisuudelta vaalirahoitusta, lahjoman tai jonkun muun edun. Asialla on vaikutusta siihen, onko rikottu perustuslain 29 §:n kansanedustajan riippumattomuutta ja 32 §:n kansanedustajan esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Oikeuskansleri on tarkastellut asiassa vaalirahoitusta ja kansanedustajan lahjomista koskevia säännöksiä. Vaalirahoituksen antaminen ja sen vastaanottaminen ovat sinänsä yhteiskunnassa hyväksyttäviä toimintatapoja. Lailla ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000) on lisätty vaalirahoituksen avoimuutta ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi. Kansanedustajan lahjominen ja lahjuksen ottaminen kansanedustajana ei ollut kantelua ratkaistaessa rangaistavaa. Hallitus on kuitenkin esittänyt (HE 77/2001 vp) niitä rangaistaviksi Euroopan neuvoston rikosoikeudellisessa yleissopimuksessa edellytetyn johdosta. Asian käsittely oli eduskunnassa kesken.

Oikeuskansleri ei ole toimivaltainen puuttumaan kansanedustajien toimintaan eikä heidän eduskuntatyöhönsä. Tämä periaate koskee myös vaalirahoituksen vastaanottamista tai lahjontaepäilyjä. Kansanedustajat eivät ole edustajantoimessaan virkamiehille säädetyn vastuun alaisia. Kansanedustaja on muun kuin eduskunnan valvonnan alainen vain, mikäli tämä voidaan selvästi johtaa perustuslakien säännöksistä.

Oikeuskanslerin toimivaltaan ja tehtäviin ei myöskään kuulu tutkia, miten eduskunnassa sovelletaan perustuslain 29 §:n kansanedustajan riippumattomuutta ja 32 §:n kansanedustajan esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Valvonta näiltä osin kuuluu eduskunnalle itselleen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.