03.01.2002

Rakennuslupa - Katselmus - Kuuleminen

Rakennusvalvontaviraston menettely rakennuslupa-asiassa

Rakennusvalvontavirasto oli antanut julkipanon jälkeen rakennusluvan ja vahvistanut lupaan liittyvät piirustukset. Rakennuslupa oli tullut lainvoimaiseksi kantelijan hakematta siihen muutosta. Kantelijan haettua korkeimmassa hallinto-oikeudessa rakennusvalvontaviraston päätökselle purkua korkein hallinto-oikeus oli hylännyt purkuhakemuksen ja todennut, ettei rakennusasetuksen 52 §:n 1 momentin edellyttämän katselmuksen laiminlyönnistä johtunut menettelyvirhe ollut voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on menettelyvirheeseen viitaten kiinnittänyt rakennusvalvontaviraston huomiota rakennuslainsäädännön huolelliseen soveltamiseen rakennuslupa-asioissa.

RakA 52 § (930/1989) 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.