04.01.2002

Valtiokonttori - Kielellinen yhdenvertaisuus - Asiakaspalvelu

Valtiokonttorin ruotsinkielinen palvelu

Ruotsinkielisen kunnan palveluksessa oleva henkilöstösihteeri kanteli oikeuskanslerille toisaalta siitä, etteivät Valtiokonttorin Internet-kotisivujen kautta tilattavissa olevat valtion eläke-etuja koskevat esitteet olleet saatavissa ruotsinkielisinä ja toisaalta siitä, että Valtiokonttorilla oli ollut tapana lähettää kunnalle suomenkielisiä ilmoituksia kunnan palveluksessa oleville työntekijöille myönnetyistä eläke-eduista, vaikka kyseessä oleva kunta oli ruotsinkielinen.

Valtiokonttori esitti selvityksessään muun muassa, että Internet-palvelut ja kunnalle lähetetyt ilmoitukset myönnetyistä eläke-eduista eivät olleet lakisääteisiä palveluja, vaan ylimääräisiä erikoispalveluja, jotka eivät Valtiokonttorin mielestä tarvinneet täyttää kaikkia kielilainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Oikeuskansleri kiinnitti Valtiokonttorin huomiota Suomen perustuslain ja kielilainsäädännön asettamiin velvoitteisiin palvella maan molempiin kieliryhmiin kuuluvia asiakkaita samanlaisten perusteiden mukaan. Oikeuskanslerin käsityksen mukaan yksilöllisiä etuuksia, kuten tässä tapauksessa eläkeoikeutta, koskevassa tietopalvelussa ei perustuslain mukaan voida tehdä eroa eri kansalliskielellä tapahtuvaan ja erilaiseen pakolliseen ja vapaaehtoiseen yhteiskunnallisen tiedontarpeen tyydyttämiseen.

Kunnalle lähetettyjen tiedotteiden osalta oikeuskansleri totesi, että Valtiokonttori oli menetellyt kielilain vastaisesti lähettäessään suomenkielisiä tiedotteita ruotsinkieliselle kunnalle. Kielilain mukaan tiedotteet olisi tullut lähettää ruotsin kielellä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.