14.01.2002

Perusteleminen - Valituskelpoisuus - Toimiohjelautakunta

Valtion vakuusrahaston toimiohjelautakunnan päätösten perustelemisesta ja valituskelpoisuudesta

Kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan Valtion vakuusrahaston toimiohjelautakunnan menettelyä. Hän oli arvostellut lautakunnan päätöksen perustelujen riittämättömyyttä sekä sitä, ettei lautakunnan päätöksistä voinut valittaa.

Oikeuskansleri on katsonut, ettei laki edellytä toimiohjelautakunnan perustelevan tavanomaisen hallintopäätöksen tapaan suhteessa velallistahoon korvausvelvollisuuden kohtuullistamisesta omaisuudenhoitoyhtiölle antamaansa toimiohjetta. Kysymyksessä ei ole sellainen hallintomenettelyssä annettu ratkaisu, jossa olisi suoraan ja välittömästi päätetty vastaajan edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, vaan toimiohjetta annettaessa harkitaan, tulisiko omaisuudenhoitoyhtiön luopua sille tuomitusta korvauksesta joiltakin osin. Tällaisen ratkaisun ei tarvitse suoranaisesti täyttää hallintomenettelylain 24 §:ssä säädettyjä päätöksen perustelemiselle asetettavia vaatimuksia ainakaan silloin, kun noudatetaan lautakunnassa vakiintuneita linjauksia.

Valtion vakuusrahastosta annetun lain 5 §:ssä toimiohjeille on lain esitöiden mukaan tarkoitettu luoda omaisuudenhoitoyhtiöihin kohdistuva sitova vaikutus. Tämän vuoksi ja koska kyseessä on hallintotoimi, päätös saattaisi olla valituskelpoinen. Toisenlaistakaan kantaa ei laillisuusvalvonnan näkökulmasta voida pitää virheellisenä, koska asia on tulkinnanvarainen. Kysymyksen päätöksen valituskelpoisuudesta voi sitovasti ratkaista vain asianomainen tuomioistuin.

Oikeuskansleri on saattanut käsityksensä toimiohjepäätösten valituskelpoisuuden tulkinnasta tiedoksi Valtion vakuusrahaston toimiohjelautakunnalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.