30.10.2001

Alueellinen ympäristökeskus - Liiketaloudellisten suoritteiden tuottaminen - Työjärjestys

Alueelliset ympäristökeskukset viranomaisina ja liiketaloudellisten suoritteiden tuottajina

Oikeuskanslerinvirastoon saapuneessa kantelussa oli otettu esille alueellisten ympäristökeskusten asemassa ilmenevä ristiriita niiden toimiessa sekä viranomaisena että liiketaloudellisten suoritteiden tuottajana.

Vastauksessaan oikeuskansleri on todennut, että perustuslain 21 §:n 2 momentin säännös sisältää vaatimuksen mm. siitä, että hyvän hallinnon takeet tulee turvata lailla. Vaatimus koskee myös alueellisia ympäristökeskuksia ja niiden toiminnan järjestämistä. Esteellisyyden torjuminen kuuluu epäilemättä hyvälle hallinnolle asetettaviin vaatimuksin.

Hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:n esteellisyyttä koskeva säännös rakentuu virkamiehen esteellisyyden varaan. Hallintomenettelylain 11 §:n 1 momentin mukaan esteellinen virkamies ei pääsääntöisesti saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Samaan päämäärään pyrkii ympäristöhallinnosta annetun lain 4 §:n 5 momentin (55/1995) säännös, jonka mukaan lakisääteisten lupa-asioiden ja muiden näihin rinnastettavien viranomaistehtävien hoito on työjärjestyksessä järjestettävä niin, että näiden asioiden riippumaton käsitteleminen ja ratkaiseminen varmistetaan. Säännös sisältää tavallaan toimeksiannon ympäristökeskuksille antaa työjärjestyksessä viranomaistehtävien järjestämisestä sellaiset määräykset, että asioiden käsittelyn ja päätöksenteon riippumattomuus turvataan. Ympäristökeskusten asiaksi on jäänyt huolehtia asianmukaisiksi katsottavien määräysten ottamisesta työjärjestyksiin.

Viranomaistehtävien hoitaminen on edelleenkin ympäristökeskusten päätehtävänä. Lainsäädännössä on kuitenkin nimenomaan otettu huomioon, että ympäristökeskukset voivat suorittaa erilaisia suunnittelu-, tutkimus- ja toteuttamistehtäviä toimeksiantojen perusteella. Kysymys on siitä, miten erilaisten asioiden käsittely on ympäristökeskuksissa järjestetty.

Käsityksenään oikeuskansleri on lausunut, että saattaisi olla hyödyllistä, jos ympäristöministeriö sopivassa tilaisuudessa arvioi, täyttävätkö alueellisten ympäristökeskusten työjärjestykset kohtuudella ympäristöhallinnosta annetun lain 4 §:n 5 momentin vaatimukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.