15.11.2001

Maa - ja metsätalousministeriö - Teuraseläintuki - Avustuspetos

Teuraseläintukien maksaminen ja valvonta

Valtakunnansyyttäjän oikeuskanslerille osoittamassa kirjoituksessa oli kerrottu, että erään rikosjutun asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan maa- ja metsätalousministeriötä oli vuosina 1997 - 1999 erehdytetty maksamaan teurastetuista eläimistä maksettavaa tukea useita miljoonia markkoja sellaisille tuen hakijoille, joilla ei ollut oikeutta sanottuun tukeen. Kaikki tukihakemuksissa esitetyt tiedot teurastetuista eläimistä ja tuen hakijoiden yhteydestä eläinten teurastustoimintaan olivat olleet keksittyjä. Tuen hakijat oli tuomittu rangaistuksiin ja korvausvelvollisiksi.

Ratkaisussaan oikeuskansleri on todennut, että asiassa on kysymys maataloustuottajille maksettavasta siirtymäkauden tuesta, erityisesti teuraseläintuesta. Kysymys on kansallisesta tuesta, jonka tarkoituksena on ollut sopeuttaa Suomen maatalous EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tukia haettiin tuotteen ostajan välityksellä tai erillisen hakemuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriöltä tai sen määräämältä maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Tuen saaminen perustui pelkkiin ilmoituksiin.

Oikeuskanslerin johtopäätös on, ettei maa- ja metsätalousministeriön menettelyn, joka on perustunut tuolloisiin säännöksiin sekä niiden aikana noudatettuun käytäntöön ja tehtyihin tarkastushavaintoihin, osalta ole tullut esiin sellaista, johon oikeuskanslerin viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana olisi puututtava.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.