20.12.2001

Asian käsittely - Hallintokantelu - Viipyminen

Viipyminen hallintokantelun käsittelyssä

Kantelijan hallintokantelun käsittely oli kestänyt yliopiston hallintovirastossa yli kaksi ja puoli vuotta.

Saadun selvityksen mukaan käsittelyn viipyminen oli johtunut asian valmistelijan suuresta työmäärästä. Tämä puolestaan oli seurausta viranhoitojen ja virkatehtävien erinäisistä järjestelyistä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan yliopiston esittämät perustelut olivat sinänsä ymmärrettäviä, mutta eivät kuitenkaan hyvän hallinnon näkökulmasta riittäviä.

Asian valmistelijana toimineelle virkamiehelle oli viipymisestä jo huomautettu yliopiston sisäisenä toimenpiteenä. Tämän vuoksi ja koska hallintojohtaja on selvityksessään viraston puolesta ilmaissut pahoittelunsa kantelijalle asian johdosta, kirjoitus ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi yliopiston hallintoviraston tietoon käsityksensä asioiden käsittelyn ja vireillä olevien asioiden seurannan asianmukaisesta järjestämisestä sekä mahdollisiin tiedusteluihin vastaamisesta perustuslain 21 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Suomen perustuslain 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.