28.12.2001

Toimeentulotuki

Toimeentulotukiasiakkaan varojen perintä toimeentulotuen korvaukseksi

Kantelija oli tyytymätön Kansaneläkelaitoksen maksettua hänen työmarkkinatukensa sosiaalilautakunnalle hänen mielestään ilman perustetta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, ettei lainvastaista tai virheellistä menettelyä ollut ilmennyt asiassa siltä osalta, kuin kantelijan työmarkkinatuki oli hänen toimeentulotukeaan koskevien päätösten mukaisesti toimeentulotuesta annetun lain 23 §:n tarkoittamalla tavalla peritty sosiaalivirastolle toimeentulotuen korvaukseksi.

Toimeentulotuen takaisinperintä kantelijalle maksettavasta työmarkkinatuesta oli jatkunut virheellisesti vielä senkin jälkeen, kun toimeentulotukea koskeviin päätöksiin ei ollut liitetty takaisinperintää. Asiaa arvioitaessa otettiin kuitenkin huomioon, että sosiaalikeskus oli virheellisen perinnän tultua ilmi ottanut välittömästi yhteyttä Kansaneläkelaitokseen perinnän lopettamista varten ja tilittänyt asiakkaalle sille perityt varat kunkin erän osalta noin viikon viiveellä. Sosiaalikeskus oli lisäksi ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin tarkastaakseen sisäisen työnjaon ja työkäytännöt perintäasioiden osalta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ratkaisussaan sosiaaliviraston ja sosiaalikeskuksen huomiota riittävään huolellisuuteen perittäessä asiakkaan varoja toimeentulotuen korvaukseksi.

Suomen perustuslaki 19 § 1 mom, 21 § 2 mom ja 22 §
Laki toimeentulotuesta 20 § 1 mom ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.