10.12.2001

Neuvonta - Työvoimaviranomainen

Työvoimaviranomaisen neuvontatehtävästä

Työvoimatoimiston menettelyä koskevan kantelun käsittelyssä oli ilmennyt, että työvoimatoimiston puoleen tiedusteluin kääntynyt henkilö oli työllisyysasetuksessa säädettyä osa-aikalisää koskeneeseen tiedusteluunsa saanut puutteellisen ja virheelliseen käsitykseen johtaneen vastauksen. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa korostanut tarkkuutta ja huolellisuutta tiedusteluihin vastaamisessa. Työvoimatoimiston tietoon saatetussa ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on lisäksi katsonut, että työvoimatoimistossa tiedusteluihin vastaajalta tulee voida edellyttää toimiston tehtävien kannalta keskeisen lainsäädännön osaamista niin, että kysymyksiin annettujen vastausten oikeellisuuteen kysyjä voi luottaa. Mikäli kysytty asia edellyttää tulkintaa, tämä on etuuden kysyjälle ilmoitettava selkeästi. Tarvittaessa kysyjä tulee ohjata edelleen sellaisen viranhaltijan puoleen, jonka vastuualueeseen kysytty asia nimenomaan kuuluu. Asiaa tiedustelevalle tulisi myös selvittää kirjallisen hakemuksen tarpeellisuus kirjallista päätöstä pyydettäessä.

TyöllisyysL
TyöllisyysA

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.