04.10.2001

Kansalaiskirje - Oikeusturva - Hyvä hallinto - Ympäristö

Perusoikeuksien turvaamisesta kansalaiskirjeen käsittelyssä

Kantelija oli osoittanut ympäristöministeriölle 19.3.1998 selvityspyynnön. Siinä hän oli esittänyt kysymyksiä kiinteistönsä läheisyydessä toteutettavaan satamahankkeeseen liittyvistä lupamenettelyistä ja valitusmahdollisuuksista. Useista yhteydenotoista huolimatta ministeriö ei ollut lähettänyt vastausta. Ministeriön vastaamattomuus oli kantelijan mukaan vaikeuttanut hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa hankkeen käsittelyyn ja aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.

Ministeriö oli selvityksenään oheistanut jäljennöksen kantelijalle 8.11.1999 osoittamastaan vastauksesta.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että hyvään hallintoon kuuluu, että kirjallisiin ja asiallisiin kansalaiskirjeisiin tulee vastata kohtuullisessa ajassa. Ympäristöministeriön kannalta vastaamisen merkitystä on korostanut toinen julkiselle vallalle perusoikeustasolla asetettu vaatimus, jonka mukaan jokaiselle on pyrittävä turvaamaan mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan kiinnittänyt ympäristöministeriön huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentista ilmenevään hyvän hallinnon vaatimuksista johtuvaan velvollisuuteen käsitellä puheena olevan kaltaiset selvityspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Ympäristöministeriötä on pyydetty saattamaan asia sopivalla tavalla henkilöstönsä tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.