15.06.2001

Karenssi - Perusoikeus - Toimeentuloturva

Työkyvyttömyyseläkkeen karenssin aikainen toimeentuloturva

Kantelussa oli kysymys vuoden 1996 alusta voimaan tulleesta sairauspäivärahauudistuksesta ja sen kanssa rinnakkain toteutetusta kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen odotusaikaa koskevasta lain muutoksesta. Muutosten seurauksena sairausvakuutuspäivärahaoikeutta vailla olevat henkilöt joutuvat odottamaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamista 300 arkipäivää, sairauspäiväraha on rajattu koskemaan vain ansiotyössä käyviä, vähimmäispäiväraha on lakkautettu ja tilalle on säädetty tarveharkintainen päiväraha, joka saattaa alkaa vasta työkyvyttömyyden jatkuttua vähintään 60 päivää.

Kantelussa on todettu, että vuonna 1995 voimaan tulleen perusoikeusuudistuksen mukaan kansalaisilla on eräiden sosiaalisten riskien, kuten sairauden ja työkyvyttömyyden, sattuessa oikeus perustoimeentulon turvaan, joka tarkoittaa suurempaa turvaa kuin viimesijainen toimeentulotuki tarjoaa. Kantelun mukaan tämä perustuslain lähtökohta oli otettu tiettyyn rajaan asti huomioon sairausvakuutuksen päivärahauudistuksessa, mutta se oli sivuutettu kansaneläkkeen karenssia koskevassa uudistuksessa.

Oikeuskansleri on kanteluun antamassaan päätöksessä todennut, että kantelussa käsitellyissä tilanteissa nousevat esiin kysymykset perusoikeuksien toteutumisesta, yhdenvertaisesta kohtelusta lain edessä ja toimeentuloturvasta. Oikeuskanslerin mukaan on tarpeellista saada käsiteltyyn sosiaaliturvakysymykseen mahdollisimman nopealla aikataululla ratkaisu, jolla saavutettaisiin säädösmuutoksilla alunperin tavoiteltu yhdenmukaisuus ja riittävä toimeentuloturva työkyvyttömyyseläkkeen karenssin aikana. Koska sosiaali- ja terveysministeriö on kantelun johdosta antamassaan lausunnossa ilmoittanut jo ryhtyneensä selvittämään mahdollisuuksia ratkaisun löytämiseksi kantelussa käsiteltyyn toimeentuloturvaongelmaan, kantelu ei antanut aihetta muuhun kuin, että oikeuskansleri on saattanut päätöksensä ministeriön tietoon ja painottanut perusoikeuksien toteutumisen tärkeyttä ja niiden huomioon ottamista säädösvalmistelussa.

SairausvakuutusL 14, 15, 18b, 19 §
KansaneläkeL ,22, 39 § 3 mom
PerustusL 19 §
HE 124/1995 vp.
PeVL 15/1995
StVM 25/1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.