14.09.2001

Korkein oikeus - Virkanimitys - Perusteluvelvollisuus

Korkeimman oikeuden jäsenen nimitysesityksen perusteleminen

Korkein oikeus oli 5.9.2001 täysistunnossaan äänin 9 - 9 korkeimman oikeuden presidentin äänen ratkaistessa päätynyt esittämään korkeimman oikeuden jäseneksi erästä oikeustieteen tohtoria. Esitystä tehdessään korkein oikeus oli antanut erityisesti merkitystä seuraaville seikoille: "Korkeimman oikeuden päätehtävän eli prejudikaattien tuottamisen kannalta on tärkeää, että korkeimman oikeuden jäsenistön piirissä säilyvät myös tiedot ja taidot oikeudellisten ongelmien teoreettiseen ja oikeussystemaattiseen käsittelyyn. Samoin on tärkeää, että jäsenistössä säilyvät omakohtaiset ja elävät yhteydet oikeustieteelliseen tutkimukseen." Tämän takia uudeksi jäseneksi esitettiin oikeustieteen tohtori JH:ää, jolla on korkeimman oikeuden esityskirjeen mukaan korkeatasoinen ja laaja siviilioikeudellinen tieteellinen tuotanto ja joka tunnetaan myös pätevänä lakimiehenä. Esitetyn henkilön ansiona oli myös ruotsin kielen täydellinen taito.

Kyseisen henkilön esittämistä puolsi korkeimman oikeuden esityskirjeen mukaan myös se, että vuoden 2001 kahden ensimmäisen kuukauden aikana korkeimmasta oikeudesta oli siirtynyt eläkkeelle kaksi jäsentä, jotka olivat olleet ennen jäseniksi nimittämistään yksityisoikeuden professorin viroissa.

Valtioneuvoston listatarkastuksessa todettiin, että korkein oikeus on voinut virkaesitystä tehdessään painottaa jonkin erityisasiantuntemuksen tai työkokemuksen merkitystä tässä virantäyttötilanteessa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että virkaan oli ilmoittautunut useita sellaisia oikeustieteen tohtoreita, jotka erityisalansa ja aikaisemman toimintansa puolesta täyttivät korkeimman oikeuden määrittelemät erityiskriteerit. Korkeimman oikeuden esitys ei kuitenkaan sisältänyt ansiovertailuja näiden hakijoiden välillä. Virkaan ilmoittautuneiden ansiovertailun puutteiden takia korkeimman oikeuden esitys ei täyttänyt johtavien julkisten virkojen täyttöprosessin avoimmuudelle muualla hallinnossa asetettuja vaatimuksia eikä esitys ollut sopusoinnussa myöskään tuomareiden nimittämislain perustavoitteiden kanssa. Niiden mukaan (HE 109/1999 vp) "nimityksen valmistelua tulee kehittää sellaiseksi, että hakijoiden taitojen, kykyjen ja kokemuksen monipuolinen arviointi on mahdollista. Nimitysratkaisun, kuten muunkin ratkaisun, tulisi olla avoimesti perusteltu".

Oikeuskanslerin kirjeellä 14.9.2001 korkeimman oikeuden jäsenten nimitysesitysten perustelemista koskeva oikeuskanslerinviraston esittelijän muistio 10.9.2001 lähetettiin asian esittelijänä toimineelle oikeusministeriön kansliapäällikölle. Sen ja oikeusministeriön kirjeen 17.9.2001 johdosta korkein oikeus 19.9.2001 täydensi esitystään mainitut erityiskriteerit täyttävien hakijoiden ansiovertailulla. Tasavallan presidentin esittelyssä 28.9.2001 virkaan nimitettiin oikeustieteen tohtori JH.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.