13.08.2001

Puoluerahoitus - Eduskunta - Julkisuus

Puoluerahoituksen julkisuudesta

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli pyydetty tutkimaan puolueorganisaatioiden ja eduskunnan toimenpiteitä puoluerahoitusta koskevassa asiassa. Kantelun mukaan puoluerahoitus ei ollut riittävän avointa.

Oikeuskansleri on tarkastellut ratkaisussaan puoluelain säännöksiä ja puoluerahoituksen julkisuutta. Puoluerahoituksen julkisuuteen liittyvät kysymykset olivat pohdittavina puoluerahoituskomiteassa (komiteamietintö 1979:47). Puoluelakiin tehtiin puoluerahoituskomitean ehdotusten pohjalta vuonna 1986 muutoksia (1048/1986), joilla pyrittiin tehostamaan puoluerahoituksen valvontaa ja julkisuutta. Myöhemmin on annettu laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000), jonka tarkoituksena on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selville saamiseksi.

Puolue- ja vaalirahoituksen julkisuus on toteutettu sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin eduskunta on katsonut tarpeelliseksi. Oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa puuttua eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöön, eikä hän myöskään voi valvoa poliittisina ryhminä toimivien puolueiden sekä niiden piiri- ja paikallisjärjestöjen toimintaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.