14.08.2001

Edustajanpalkkio - Eduskunta

Edustajanpalkkion korottaminen

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli pyydetty tutkimaan, olivatko eduskunnan puhemiehet ja kansliatoimikunnan jäseninä olevat kansanedustajat toimineet esteellisinä osallistuessaan äänestykseen, joka oli nostanut heidän palkkioitaan. Kantelun mukaan eduskunnan pääsihteerin tulkinta esteellisyyssäännöksistä tässä asiassa oli perustuslain vastainen.

Oikeuskansleri on tarkastellut ratkaisussaan perustuslain 32 §:n säännöstä kansanedustajan esteellisyydestä ja edustajanpalkkiosta annetun lain säännöksiä. Hallituksen esityksessä eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (HE 1/1998) on mainittu eräitä esimerkkejä esteellisyyden muodostavista asioista, jotka koskevat kansanedustajaa henkilökohtaisesti. Esityksessä ei kuitenkaan ole käsitelty sitä, miten esteellisyyden kannalta olisi suhtauduttava kansanedustajia kokonaisuutena koskeviin ratkaisuihin, kuten esim. kansanedustajien omia palkkioitaan tai kulukorvauksiaan koskevien lakien säätämiseen. Kansanedustajien palkkioiden ja kulukorvausten määräytymisperusteita tarkistettiin 9.6.2000 annetulla lailla (528/2000). Edustajanpalkkioiden määrät vahvistaa eduskunnan kansliatoimikunta palkkiotoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Eduskunta on päättänyt edustajanpalkkioita koskevan lainsäädännön sisällöstä sille perustuslaissa osoitetun lainsäädäntövallan nojalla. Palkkiot on vahvistanut lain mukaisessa menettelyssä eduskunnan kansliatoimikunta. Oikeuskansleri ei voi puuttua siihen, miten eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaansa. Hänellä ei ole toimivaltaa puuttua kansanedustajista koostuvan eduskunnan puhemiehistön toimintaan. Myöskään eduskunnan hallintoa varten muodostetun puhemiehistöstä ja neljästä eduskunnan keskuudestaan valitsemasta jäsenestä koostuvan kansliatoimikunnan toimenpiteiden lainmukaisuuden tutkiminen ei kuulu oikeuskanslerin harjoittaman valvonnan piiriin (PeVM n:o 54/1982 vp.).

Oikeuskanslerin toimivaltaan ja tehtäviin ei kuulu tutkia, miten eduskunnassa sovelletaan perustuslain 32 §:n kansanedustajan esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Valvontavalta näiltä osin kuuluu eduskunnalle itselleen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.