25.09.2001

Hinta - Lääkelaitos - Määräys

Lääkkeiden toimittamisesta annetun määräyksen soveltaminen

Lääkelaitoksen lääkkeiden toimittamisesta antaman määräyksen 4/1999 mukaan "mikäli samalla kauppanimellä on markkinoilla usean eri myyntiluvan haltijan lääkevalmisteita eikä lääkkeen määrääjä ole ilmoittanut tietyn myyntiluvan haltijan nimeä lääkemääräyksen antamisen yhteydessä, apteekin tulee toimittaa halvinta tai hinnaltaan vähäisesti poikkeavaa, saatavilla olevaa valmistetta". Kantelussa oli katsottu, että Lääkelaitoksen antama ohjaus siitä mitä määräyksessä tarkoitetaan "vähäisesti poikkeavalla hintaerolla" oli riittämätöntä. Kantelun mukaan Lääkelaitoksen olisi tullut määritellä ero joko markkamääräisesti tai prosenttiosuusmäärittelyin.

Oikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa katsonut, että kantelussa tarkoitetun sisältöisten määräysten antamiseen säännökset eivät Lääkelaitosta velvoita ja että kantelussa esitetyn kaltainen määrittely lähenisi lääkemarkkinoiden sitomista viranomaisohjauksella. Oikeuskansleri on kuitenkin pitänyt tarpeellisena, että Lääkelaitoksen puheena olevan määräyksen toimivuutta seurattaisiin sen selvittämiseksi, toteutuvatko määräykselle asetetut tavoitteet ja onko määräyksen käytäntöön soveltamisessa ilmennyt sellaista, mikä edellyttäisi tilannekartoitusta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Lääkelaitoksen määräys 4/1999 kohta 2.2.8
HallintomenettelyL 4 §
LääkeL 76 §
LääkeA 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.