03.08.2001

Jätelaki - Ekomaksu - Maksulippu

Ekomaksun laskutus

Kuntayhtymän jätehuoltoyksikkö oli toimittanut maksuvelvolliselle ekomaksun perimiseksi laskun (maksulipun), joka sisälsi tiedon maksun perusteesta ja maksun suorittamista varten tarpeelliset tekniset tiedot.

Kuntayhtymän laskusta ei yksiselitteisesti ilmennyt, mikä viranomainen oli määrännyt maksuunpanosta ja milloin maksuunpano oli tapahtunut. Laskusta ei myöskään ilmennyt, milloin tavallisena kirjeenä lähetetty lasku oli annettu postin kuljetettavaksi. Lähetysajankohtaa koskevalla tiedolla, jos se poikkeaa laskun päiväyksestä, on merkitystä toisaalta laskettaessa ajankohtaa, jolloin maksuvelvollisen katsotaan saaneen tiedon laskusta, ja toisaalta ratkaistaessa sitä, mihin mennessä määräajassa tehtävä muistutus tulee viimeistään tehdä, koska määräaika muistutuksen tekemiselle alkaa kulua tiedoksisaannista.

Varsinaisena puutteena apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä on voitu pitää sitä, että maksulippuun ei ollut liitetty ohjausta muistutuksen tekemistä varten, jolloin mm. muistutuksen tekemiseen liittyvä määräaika olisi voitu selvittää tarkemmin. Muistutusajaksi oli lain mukaisen 14 päivän asemasta merkitty virheellisesti 8 päivää.

Maksuvelvollisen kuntayhtymälle toimittamaan muistutukseen ei ollut tehty merkintää siitä, milloin kirje oli saapunut. Tällä seikalla on merkitystä harkittaessa sitä seikkaa, onko muistutus tullut perille säädetyssä 14 päivän määräajassa.

Selostetut puutteellisuudet ja virheellisyys ovat sen laatuisia, että ne ovat korjattavissa. Kuntayhtymän yhtymähallitus oli jo ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin laskujen sisällön muuttamiseksi ja täydentämiseksi niin, että muistutuksen tekemistä koskeva ohjaus liitetään laskuun ja muistutusaikaa koskeva merkintä muutetaan 14 päiväksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on katsonut, että esitetyt toimenpiteet ovat asianmukaisia, joskin niiden riittävyyttä ei ole voitu arvioida. Sen vuoksi hän on vielä esittänyt yhtymähallituksen harkittavaksi, olisiko asiassa aihetta joihinkin lisätoimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.