12.09.2001

Syyttäjä - Kunnan virkamies - Virkavelvollisuuden rikkominen

Virkavelvollisuuden rikkominen

Johtava kihlakunnansyyttäjä oli päättänyt näytön puuttumisen vuoksi olla nostamatta syytettä kunnan teknistä johtajaa, kunnanjohtajaa ja kunnan hallintojohtajaa vastaan väärennyksestä, johon heidän oli rikosilmoituksen mukaan epäilty menettelyllään syyllistyneen.

Asiasta tehtyyn kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, ettei syyttäjän menettelyä väärennysrikosta koskevan syyteharkinnan osalta ole pidettävä virheellisenä. Toisaalta syyttäjä on päätöksessään käsitellyt vain väärennysrikosta, mutta ei ole ottanut lainkaan huomioon sitä seikkaa, että rikoksesta ilmiannetut henkilöt ovat kunnan palveluksessa olevia virkamiehiä ja että asiassa on samalla ollut kysymys myös heidän virkatehtäviinsä liittyvästä menettelystä. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan asiassa olisi virkamiesten menettelyn osalta ollut aiheellista arvioida myös sitä seikkaa, olisiko heidän menettelynsä saattanut toteuttaa rikoslain 40 luvun säännöksissä tarkoitetun virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Apulaisoikeuskanslerin käsitys on saatettu syyttäjän tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.