07.09.2001

Opintotuki - Takaisinperintä

Kansaneläkelaitoksen menettely opintotuen takaisinperinnässä

Kantelijalle oli opintotukilain 17 §:n (920/1997) perusteella maksettu vuonna 1998 aiheettomasti opintotukea 12 046 markkaa. Liikaa maksettu opintotuki oli ollut takaisinperittävänä Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen 10.4.2000 antamalla päätöksellä. Kantelija oli 10.5.2000 valittanut päätöksestä pyytäen sen mitätöimistä, sillä perusteella, että hän oli eronnut oppilaitoksesta 15.10.1998. Opintotukikeskuksesta oli annettu kantelijalle uusi epäävä päätös, vaikka pyyntö olisi tullut käsitellä muutoksenhakuasiana. Kantelijan 10.5.2000 tekemä muutospyyntö oli vasta 15.12.2000 toimitettu muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Oikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus ei ollut riittävän huolellisesti perehtynyt kantajan lähettämään valituskirjeeseen. Mainitulla perusteella opintotuen 1998 muutoksenhaun takaisinperintä oli jäänyt kesken. Oikeuskansleri on kiinnittänyt Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen huomiota asiakirja-aineiston huolelliseen viranomaiskäsittelyyn.

Opintotukilain 27 § 4 momentti (920/1997)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.