06.09.2001

Työvoimatoimisto - Työhakemus

Työvoimatoimiston menettely työnhaun päättämisessä

Työvoimatoimisto oli päättänyt kantelijan työnhaun, koska hän oli poistunut kesken työnhaun tilannekartoituskeskustelun ennen kuin työnhaun voimassaolosta oli ehditty sopia.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan työvoimatoimiston menettelyä ei suoranaisesti voitu pitää työvoimapalvelulain 10 b §:n 2 momentin vastaisena, koska kyseinen säännös antaa työvoimatoimistoille toimivallan määrätä menettelytavoista, joita työnhaun uusimisessa tulee noudattaa.

Hyvän hallinnon näkökulmasta paremmin perusteltavissa olisi kuitenkin ollut esimerkiksi sellainen menettely, jossa kantelijalta olisi keskeytyneen tapaamisen jälkeen puhelimitse - tai mikäli kirjeitse niin tällöin erikseen asetettuun määräpäivään mennessä - pyydetty kannanottoa työnhaun jatkamiseen. Näin siksi, että työnhaun päättäminen voi olla hakijan kannalta epäedullista sen vuoksi, että hän tällöin jää työvoimapalvelujen ulkopuolelle.

Työvoimatoimisto oli kuitenkin välittömästi yhteydenottokehotuksin ilmoittanut työnhaun päättymisestä kantelijalle. Tämän vuoksi ja koska kantelijalle ei ollut käytännössä aiheutunut esimerkiksi työvoimapoliittisten etuisuuksien menetyksiä työvoimatoimiston menettelyn johdosta, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri saattoi työvoimatoimiston tietoon käsityksensä asianmukaisesta menettelytavasta arvioitaessa työnhaun päättämistä.

Työvoimapalvelulain 10b § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.