27.08.2001

Opintotuki - Suostumus - Kirje

Kirjalliseen tiedusteluun vastaamisesta

Opintotukilautakunta oli lähettänyt kantelijalle kirjeen, jossa häneltä pyydettiin suostumusta virheellisten opintotukipäätösten korjaamiseen. Kantelijan lautakunnalle toimittama kirje oli tulkittu kielteiseksi vastaukseksi, minkä vuoksi lautakunta oli poistattanut päätökset vakuutusoikeudessa ja ratkaissut asian uudelleen.

Siltä osin kun kyse on sen arvioimisesta, kuinka muun kuin nimenomaisen suostumuksen tai kieltäytymisen sisältäviin vastauksiin tulee suhtautua, joudutaan kutakin tilannetta apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan arvioimaan tapauskohtaisesti.

Kantelijan kirje olisi ollut mahdollista tulkita myös viranomaiselle osoitetuksi vireillä olevaa asiaa koskevaksi tiedusteluksi, johon olisi tullut hyvän hallinnon palveluperiaatteen nojalla vastata. Näin siksi, että kantelijalla oli kirjeestään päätellen ilmeisestikin ollut epätietoisuutta kysymyksenalaisen opintotukilain säännöksen tarkoittaman käsitteen sisällöstä ja siitä, millaisia tapauksia se kattaa. Toisaalta apulaisoikeuskansleri kuitenkin totesi, että etenkin vireillä olevaan viranomaismenettelyyn liittyvässä asiassa sisällöllistä neuvontaa ja ohjausta annettaessa on puolueettomuusnäkökohdat huomioon ottaen aihetta noudattaa tiettyä pidättyvyyttä.

Arvioitaessa opintotukilautakunnan menettelyä oli syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että kantelijan oikeusturva ei asiaa käsiteltäessä ollut lopultakaan vaarantunut. Vaikka opintotukilautakunnan ei voitu osoittaa menetelleen asiassa lainvastaisesti, hyvän hallinnon periaatteet huomioon ottaen paremmin perusteltavissa olisi ollut sellainen menettely, että kantelijan kirjeeseen olisi vastattu ja kantelijalle olisi pyritty antamaan hänen tarkoittamiaan lisätietoja.

Edellä todetun lisäksi opintotukilautakunnan huomiota kiinnitettiin myös siihen, että lautakunnan kirjeistä, joilla kantelijalle oli varattu tilaisuus antaa vastineensa lautakunnan lausunnoista muutoksenhakuviranomaisille, oli puuttunut hallintomenettelylain 21 §:n mukainen maininta siitä, että asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikkei vastinetta annettaisikaan.

Suomen perustuslain 21 §
Hallintomenettelylain 21 §
Opintotukilain 11 §
Opintotukilain 31a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.