21.08.2001

Asianajajalaitoksen valvonta - Huolellisuuden vaatimus

Huolellisuus kurinpitomenettelyssä

Suomen Asianajajaliiton kurinpitolautakunnan päätöksen selostusosassa oli todettu, että asianajaja TW oli saattanut kiinteistön ostajien puolesta alioikeudessa vireille riita-asian kantelijaa ja tämän rakennusyhtiötä vastaan mm. kiinteistöllä pidetyn vuositarkastuksen yhteydessä havaittujen virheiden perusteella. Kurinpitoasian asiakirjoista kuitenkin selkeästi ilmeni, että asianajaja oli toiminut myyjien ja näin ollen oikeudenkäynnin vastaajapuolien asiamiehenä.

Kurinpitopäätöksessä todettu virheellisyys ei ollut sellainen, että oikeuskanslerilla olisi ollut sen vuoksi perusteita hakea asianajajalain 10 §:n 2 momentin mukaisesti muutosta valittamalla kurinpitopäätöksestä hovioikeuteen. Virheellisyys on kuitenkin voinut horjuttaa asian vireillepanijan luottamusta Asianajajaliiton kurinpitoasioiden valmistelua ja päätöksentekoa kohtaan. Tämän vuoksi oikeuskansleri saattoi todetun virheellisyyden Suomen Asianajajaliiton kurinpitolautakunnan tietoon ja niitä toimenpiteitä varten, joihin asia antoi aihetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.