16.08.2001

Verotus

Verohallituksen ohjeiden antamisen laillisuusperuste

Oikeuskansleri on tehdyn kantelun johdosta arvioinut verohallituksen oikeutta antaa verohallintolain 2 §:n 2 momentin nojalla ns. verotuksen yhtenäistämisohjeita. Verohallituksen po. ohjeiden antamiselle ei ole perustuslain 80 §:stä johtuvaa eikä muutakaan estettä. Perusteluissa oikeuskansleri lausui, että muodollisessa suhteessa ohjeesta tulee käydä ilmi, ettei kysymys ole oikeussäännöstä eikä määräyksestä, vaan sitomattomasta ohjeesta. Tärkeää on myös se, ettei ohjeissa toteuteta niiden kohteina olevien säännösten sisällön tarkempaa määrittelyä sellaisella tavalla, että ohjetta olisi pidettävä ristiriitaisena säädösten tai korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen ratkaisukäytännön kanssa. Säännönmukaisen verotuksen toimittaja saa ratkaista lain mukaisen toimivaltansa puitteissa jokaisen yksittäisen tulkintatilanteen itsenäisesti ensi sijassa lainsäädännön perusteella. Viime kädessä tällainen asia voidaan saattaa ratkaistavaksi muutoksenhakuteitse hallinnollisen lainkäytön järjestyksessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.