14.08.2001

Verotus

Hyvän verotarkastustavan noudattaminen

Kantelijayhtiö oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan siihen kohdistettua verotarkastusmenettelyä. Verovelvollinen oli tuonut esiin sellaisia näkökohtia, joilla saattoi olla yleisempää merkitystä verovelvollisen oikeusturvan kannalta verotarkastustoiminnassa. Asiassa ei kuitenkaan voitu katsoa veroviranomaisten menetelleen laillisuusvalvonnan näkökulmasta virheellisesti. Sen sijaan veroasiamies oli selvityksessään oikeuskanslerille esittänyt näkemyksenään, että asiantuntijalausunnon verovelvollisen puolesta antanut professori olisi kirjoittanut lausunnon tilaajan maksua vastaan sellaisena, mitä tilaaja haluaa. Kun tämän näkemyksen tueksi ei ollut esitetty mitään perusteita, oikeuskansleri lausui vastaisen varalle veroasiamiehen tietoon, että lausuma soveltui huonosti virkamieheltä edellytettävään kielenkäyttöön. Oikeuskansleri on lähettänyt jäljennökset asiassa antamastaan päätöksestä tiedoksi valtiovarainministeriölle ja verohallitukselle otettavaksi niiden harkinnan mukaan huomioon verohallinnon ohjeistusta, menettelytapoja ja lainsäädäntöä kehitettäessä sekä asianomaiselle veroasiamiehelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.