03.08.2001

Tulli - Autoverolaki

Tullipiirin velvollisuuksista

Veroviranomaisen (tullipiirin) haltuun otettu ajoneuvo oli päätetty vapauttaa tullivalvonnasta. Ajoneuvon luovuttaminen haltijalle oli viivästynyt johtuen teknisluonteisista ongelmista, jotka saadun selvityksen mukaan ainakin osittain olivat johtuneet tullin huolimattomuudesta. Tämän johdosta apulaisoikeuskanslerin sijainen on kannanottonaan todennut, että tullipiirin velvollisuutena on järjestää ajoneuvon vapauttaminen autoverolain 63 §:n 3 momentista ilmenevästä tullivalvonnasta sillä tavoin, että omistaja/haltija saa päätöksen jälkeen heti ajoneuvon haltuunsa.

Saadusta selvityksestä ilmeni, että esillä olevassa tapauksessa tullipiirin verotustehtäviä hoitavilla ei ollut ollut koko ajan selvää kuvaa saman tullipiirin rikostutkintaa hoitavien toiminnasta. Tämän johdosta apulaisoikeuskanslerin sijainen on katsonut, että kun kysymys on yhtäältä ajoneuvon verotukseen liittyvästä haltuunottotoimenpiteestä ja toisaalta saman ajoneuvon käyttöön liittyvästä rikostutkinnasta, tullipiirin velvollisuutena on järjestää virkamiesten yhteistoiminta niin, ettei tiedonkulussa ilmene ongelmia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on saattanut tullipiirin tietoon edellä esittämänsä käsitykset tullipiirin velvollisuuksista 1) tullivalvonnasta vapauttamisen järjestämisessä ja 2) virkamiesten yhteistoiminnan järjestämisessä.

AutoveroL 63 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.