17.07.2001

Peruskoulu - Kuuleminen - Opettaja

Menettelystä kuultaessa opettajaa tämän käytöksestä

Kaupungin koulutusjohtaja oli tullut tietoiseksi useiden peruskoulun kolmannen luokan oppilaiden vanhempien huolestumisesta erään opettajan käyttäytymisestä oppilaitaan kohtaan. Koulutusjohtaja oli toiminut virkavelvollisuuksiensa mukaisesti ryhtyessään heti selvittämään asiaa. Normaali tapa selvityksen aloittamiselle oli ollut keskustelu opettajan kanssa. Selvää oli, että opettajan olisi tullut saada tällaisessa keskustelussa täsmällinen tieto siitä, missä suhteessa hänen käytöksensä epäiltiin tai väitettiin olevan ristiriidassa opettajalta edellytettävän asianmukaisen käyttäytymisen kanssa.

Kantelun tutkinnassa ei voitu varmasti jälkikäteen todeta, kuinka täsmällisen tiedon opettaja sai koulutusjohtajan kanssa pidetyssä keskustelussa häneen kohdistuneista epäilyistä tai väitteistä. Selvää sen sijaan oli, että koulutusjohtaja pyysi sanotussa tilaisuudessa opettajalta kirjallista vastinetta "henkilön koskemattomuusasiaan".

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on katsonut, että näin muotoillusta vastinepyynnöstä, asian arkaluontoisuus huomioon ottaen, ei olisi mitään huomautettavaa siinä tapauksessa, että opettajalle oli sitä ennen keskustelussa esitetty häneen kohdistuneet epäilyt/väitteet. Kun keskustelun sisältö oli jäänyt epäselväksi, apulaisoikeuskanslerin sijainen on pitänyt vastinepyyntöä liian ylimalkaisena. Siinä olisi tullut selvästi ilmaista, mitä ne epäilyt/väitteet olivat, joista opettajalta haluttiin vastine.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.