02.07.2001

Asianosainen - Syytemääräys - Tiedottaminen

Asianosaisen tiedoksisaantioikeudesta

Kantelussa oli kysymys siitä, etteivät apulaisvaltakunnansyyttäjän syytemääräyksen kohteina olleet henkilöt olleet saaneet tietoa syytemääräyksestä ennen sen tuloa julkisuuteen. Saadun selvityksen mukaan syynä tapahtuneeseen oli ollut virhe postituksessa. Kanteluun antamassaan, Valtakunnansyyttäjänviraston tietoon saattamassaan ratkaisussa oikeuskansleri on todennut, että varsinkin niissä tapauksissa, joissa on kysymys syytemääräyksen sisältävästä ratkaisusta, ennen asian julkistamista asianosaisen tiedonsaanti tulisi varmistaa. Näin menetellen turvattaisiin se, että asianosainen saa itseään koskevasta ratkaisusta tiedon suoraan viranomaiselta, mitä on pidettävä hyvänä hallintona ja oikeusvaltioon kuuluvana periaatteena.

L yleisten asiakirjain julkisuudesta (83/1951) 3 a luku
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 §
HE 30/1998 vp s 63

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.