27.06.2001

Kuluttaja-asiamies - Perintä - Toimivalta

Kuluttaja-asiamiehen toimivalta

Suomen Asianajajaliitto oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, oliko kuluttaja-asiamies ylittänyt toimivaltansa antaessaan saatavien perinnässä noudatettavaksi tarkoitetun Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -nimisen ohjeiston, koska hän oli siinä muun muassa antanut lain 4 §:n yleislausekkeen sisällöstä tulkintasuosituksia, jotka Asianajajaliiton käsityksen mukaan asettivat velkojalle tai perinnän toimeksi saajalle saatavien perinnästä annettua lakia pidemmälle meneviä velvollisuuksia. Myös ohjeistossa oleva viittaus kuluttajaviranomaisten käytössä oleviin pakkokeinoihin oli Asianajajaliiton mukaan sopimaton.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että kuluttaja-asiamiehen antamaa ohjetta oli pidettävä sellaisena tietolähteenä, josta säädetään Kuluttajavirastosta annetun asetuksen 11 §:ssä. Koska kuluttaja-asiamiehelle on saatavien perinnästä annetussa laissa asetettu velvollisuus valvoa lain noudattamista kuluttajaperinnän osalta, hän on ollut oikeutettu antamaan tarpeelliseksi katsomiaan suosituksia muun muassa lain 4 §:n yleislausekkeen tulkitsemiseksi. Kysymyksessä olevan ohjeiston lähetekirjeessä kuluttaja-asiamies toteaa, että viime kädessä hyvä perintätapa määräytyy markkinatuomioistuimen päätöksillä, mikä on omiaan torjumaan käsitystä ohjeiston sitovasta luonteesta. Kuluttaja-asiamies oli aloittanut ohjeistonsa valvontaa ja pakkokeinoja koskevan osan toteamalla, että hän pyrkii ensisijaisesti neuvotteluratkaisuun, jos elinkeinonharjoittaja ei noudata perintälain säännöksiä, joten kuluttaja-asiamiehen ei voitu katsoa käyttäneen asiattomia painostuskeinoja tulkintasuositustensa noudattamisen tehostamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.