19.06.2001

Ulosotto - Tiedoksianto

Avustavan ulosottomiehen menettely lausumapyynnön tiedoksiannon toimittamisessa

Kantelussa oli kysymys oveen laitettua ilmoitusta koskevasta tiedoksiantoasiasta, jossa kantelijaa oli kehotettu saapumaan poliisilaitokselle tiedoksiantoasiassa ja jossa oli avustavan ulosottomiehen nimi ja päiväys. Avustava ulosottomies on oikeudenkäyntikaaren 11 luvun säännösten ja haastemieslain 1 §:n (887/1996) nojalla toimivaltainen toimittamaan käräjäoikeuden pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä koskevan hakemusasiaan liittyvän lausumapyynnön tiedoksiannon kantelijalle. Haastemiehen on toimitettava tiedoksianto henkilökohtaisesti vastaanottajalle oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 4 §:n 1 momentin (1056/1991) mukaan. Oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa ei ole tarkempia määräyksiä siitä, miten tiedoksiantaminen toimitetaan. Asian arviointi on tehtävä yleisten periaatteiden mukaisesti. Suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomaisen tulee käyttää lievintä mahdollista keinoa päämäärän saavuttamiseksi. Kun otettiin huomioon se, että tiedoksiantoa oli ollut vaikea toimittaa kantelijalle ja se, että tiedoksiannon toimittamiselle on olemassa takaraja, ei asiaa voitu pitää suhteellisuusperiaatetta rikkovana.

Apulaisoikeuskansleri lausui kuitenkin käsityksenään, että oikea menettely tällaisissa tapauksissa on oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä ((1056/1991) tarkoitettu tiedoksiannon toimittaminen poliisiviranomaisen kautta, kuten asiassa oli sittemmin meneteltykin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.