13.06.2001

Kuntoutus - Oppivelvollisuus - Perusoikeus

Oppivelvollisuusikäisen kuntoutuksen järjestämisestä

Kantelussa oli kysymys oppivelvollisuusikään tulevan lapsen puheterapiakuntoutuksen järjestämisestä. Lapselle oli Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty kuntoutuksena yksilöllistä puheterapiaa, mutta terapian toteuttaminen oli lykkääntynyt. Syynä terapian lykkääntymiseen oli ollut osaltaan Kansaneläkelaitoksen vaikeudet terapian järjestämisessä puheterapeuttien liian vähäisen määrän johdosta.

Ratkaisussaan, jonka oikeuskansleri saattoi sosiaali- ja terveysministeriön tietoon kiinnittääkseen ministeriön huomiota kantelussa käsiteltyyn ongelmaan kuntoutuksen antamisessa siihen oikeutetuille, oikeuskansleri on katsonut aiheelliseksi tarkastella asiaa myös siltä kannalta, että oppivelvollisuusikäisille kuntoutuksen tarpeessa oleville henkilöille kuntoutus on edellytys maksuttoman perusopetuksen perusoikeuden hyväksi saamiselle siten kuin perustuslain 16 §:ssä tarkoitetaan. Oikeuskansleri on ratkaisussaan viitannut lisäksi perustuslain 22 §:ään, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perustuslaki 16 §, 22 §
L kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.