06.06.2001

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus - Koulutus - Oikeusturva

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen keskeytyminen

Kantelija oli erotettu työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiselta kurssilta ensisijaisesti henkilöristiriitojen johdosta.

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 10 §:n 2 momentin esitöihin (HE 20/1990 vp, s. 12; SiVM 5/1990 vp, s. 2; SoVL 5/1990 vp) viitaten apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että vaikka kurssikeskuksen omaksumaa ratkaisua voitiinkin pitää sinänsä ymmärrettävänä, se ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ollut nyt puheena olevan lainkohdan sanamuodon mukainen. Näin siksi, että mainitussa säännöksessä todetut kurssin keskeytymisen perusteet on kytketty opintojen laiminlyömiseen, ei sen sijaan nyt esillä olleiden syiden kaltaisiin tilanteisiin. Näyttöä opiskelun laiminlyönnistä ei ollut esitetty.

Kurssin keskeyttäminen vastoin oppilaan tahtoa edellyttää apulaisoikeuskanslerin mukaan aina objektiivisesti havaittavissa olevia painavia perusteita, ottaen huomioon myös sen, että kurssin keskeytymisellä on opiskelijalle myös suoranaista taloudellista vaikutusta koulutustuen maksatuksen lakkauttamisen ja vielä mahdollisen työttömyysturvalaissa säädetyn karenssin johdosta. Olennaista olisikin tästä näkökulmasta yksittäisen opiskelijan oikeusturvan kannalta, että kurssin keskeyttämiseen johtavat perusteet olisivat mahdollisimman pitkälti ennalta arvioitavissa, varsinkin, kun nyt puheena olevasta päätöksestä ei ollut ollut muutoksenhakuoikeutta.

Kurssikeskuksen huomiota kiinnitettiin puheena olevan säännöksen tulkintaa koskeviin kannanottoihin.

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.