30.05.2001

Uskonnonvapauslaki - Tasavallan presidentti - Rukouspäiväjulistus

Rukouspäiväjulistuksen antaminen

Oikeuskansleri Paavo Nikulan lausunto tasavallan presidentin kanslialle 30.5.2001, dnro 20/20/01

Tasavallan presidentin kanslia on 20.4.2001 päivätyn kirjeen ohessa lähettänyt opetusministeriön tasavallan presidentin kanslialle osoittaman 10.4.2001 päivätyn kirjeen, jossa kerrotaan uskonnonvapauskomitean jättäneen 21.3.2001 mietintönsä (komiteanmietintö 2000:1) opetusministeriölle. Komitea on mietinnössään käsitellyt muun muassa nykyistä rukouspäiväjulistuskäytäntöä. Mietinnöstä opetusministeriö on pyytänyt lausuntoa monelta taholta. Opetusministeriö tulee aikanaan toimittamaan lausuntoyhteenvedon tasavallan presidentin kanslialle ja tiedustelemaan tasavallan presidentin kantaa siihen, miten hän haluaa jatkossa menetellä rukouspäiväjulistuksen suhteen.

Tasavallan presidentin kanslia on kirjeessään pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa asiasta.

Lausuntonani kunnioittaen esitän seuraavaa.

Olen 29.5.2001 antanut opetusministeriölle lausunnon uskonnonvapauskomitean mietinnöstä. Lausunnossa, josta ohessa seuraa jäljennös, olen käsitellyt rukouspäiväjulistuksen antamista. Komitean mielestä ei ole perusteltua, että tasavallan presidentti antaa rukouspäiväjulistuksen ja että käytännön muuttaminen ei edellyttäisi säännösmuutoksia. Olen todennut, että komitean viimeksi mainittu kanta ei vastaa omaa näkemystäni. Viittaan 23.11.2000 tasavallan presidentin kanslialle antamaani lausuntoon dnro 41/20/00, johon minulla ei ole lisättävää.

Kuten opetusministeriölle antamassani lausunnossa olen todennut pitkän rukouspäiväjulistuskäytännön muuttaminen on mielestäni asianmukaista tuoda julki nimenomaisella uskonnonvapauslakiin (esim. voimaantulosäännökseen) otettavalla säännöksellä. Jos tätä ei pidetä mahdollisena, asiasta tulisi ainakin mainita lain perusteluissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.