25.05.2001

Päätöksen perusteleminen - Kanteluasia - Hallintomenettely

Kanteluasian päätöksen perusteleminen

Vakuutusoikeuden tapaturmavakuutuslainsäännöksiin perustuvaa päätöstä koskevassa jatkokantelussa kantelija oli esittänyt tyytymättömyyttä kanteluasian ratkaisun perusteluihin.

Hallituksen esityksessä hallintomenettelylaiksi (HE 88/1981 vp) on lain soveltamisalaa koskevan 1 §:n osalta todettu, että lakia sovelletaan hallintokantelun käsittelyyn. Lain 3 §:n osalta on todettu, että laki koskisi valtioneuvoston oikeuskansleria. Kantelun käsittelyssä sovelletaan hallituksen esityksen mukaan yleensä vain lain 1-13 §:ää.

Kanteluihin annettavien ratkaisujen perustelujen osalta ei ollut määritelty nimenomaisia kriteereitä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kanteluasiaa koskevan päätöksen perustelemisen osalta ei tullut sovellettavaksi hallintomenettelylain (598/1982) 23 §:n säännös.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.