15.05.2001

Valitus - Viipyminen - Päätöksen perusteleminen

Asian käsittelyn viipyminen ja päätöksen perusteleminen

Kantelukirjoituksen mukaan valituksen käsittely Suomen ortodoksisessa kirkollishallituksessa oli kestänyt noin puolitoista vuotta, eikä päätöksessä kuitenkaan ollut otettu kantaa kaikkiin esitettyihin väitteisiin.

Saadun selvityksen mukaan viipyminen oli osaksi johtunut kirkollishallituksesta riippumattomista syistä, kuten siitä, ettei selvityksen antaja ollut palauttanut valitusasiakirjoja. Asiakirjojen palauttamista oli kertaalleen pyydetty ao. seurakunnalta kirjallisesti, mutta ne oli saatu takaisin vasta yli neljän kuukauden kuluttua.

Kirkollishallitus olisi apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan voinut toimia tältä osin määrätietoisemmin, mikä olisi saattanut vaikuttaa asian käsittelyn kokonaiskestoon. Muut viipymisen syyt, kuten asian selvittämiseksi tarpeellisen selvityksen hankkiminen ja esittelijän vuosiloma samoin kuin ministeriön lainsäädäntömuutoksia koskevat lausuntopyynnöt, jotka pääsääntöisesti ovat määräaikoihin sidottuja, sen sijaan olivat hyväksyttäviä.

Päätöksen perustelujen asianmukaisuutta arvioitaessa tuli puolestaan ottaa huomioon, että valituksen ja kantelun osalta päätöksen perusteluvelvollisuutta koskeva sääntely poikkeaa toisistaan. Kirkollishallituksen tietoon saatettiin käsitys, jonka mukaan annettaessa samalla kertaa ratkaisu, joka pitää sisällään kahden sääntelyltään erilaisen menettelyn piiriin kuuluvia kysymyksiä, joiden osalta ratkaisun oikeusvaikutukset poikkeavat toisistaan, päätöksen selkeyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Koska kirkollishallitus oli selvityksessään jo ilmoittanut pyrkivänsä vastaisuudessa perustelemaan päätöksensä tarkemmin, kantelukirjoitus ei tältä osin antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Suomen perustuslain 21 §
Hallintolainkäyttölain 53 §
Hallintomenettelylain 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.